کلیدواژه‌ها = کانون قرآن و عترت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
روی خط خبر نخستین شماره برگ سبز

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 10-14

علیرضا صبا


اخلاق حرفه‌ای از منظر قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 15-16

روح الله طالبی