روی خط خبر نخستین شماره برگ سبز

نوع مقاله : خبر

نویسنده

دبیر کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

عناوین اخبار نخستین شماره برگ سبز:
با تشکیل شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی در دانشگاه تهران؛ چرخ فعالیت‌های قرآنی بیشتر می چرخد!
سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت در قم پایان یافت؛ سهم دانشگاه تهران از برترینهای قرآنی کشور
پرستوهای تیتر 11 پر کشید؛ تنفس، اسوه حسنه نشریات دانشجویی دینی و قرآنی کشور
در دانشگاه تربیت مدرس روی داد؛ درخشش کانون قرآن و عترت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در رویش

کلیدواژه‌ها