نسخه کامل نخستین شماره نشریه دانشجویی برگ سبز، پاییز ۱۳۹۸

مطالب عمومی

نویسندگان

1 دبیر کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی الهایات و معارف اسلامی

چکیده

در این شماره از برگ سبز می خوانیم:
وقتی که از تقریبا هیچ دستاورد می یسازیم!
اخلاق حرفه ای از منظر قرآن کریم
نقش و تاثیر وفاداری سازمانی در مسئولیت پذیری و مدیریت منابع انسانی

کلیدواژه‌ها