اخلاق حرفه‌ای از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

دانشجوی کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

چکیده

دامنه‌ی اخلاق حرفه‌ای آن قدر گسترده است که امروزه برای هر حرفه‌ای قواعد اخلاقی خاصی تنظیم  شده است. اما معمولا مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای را در موارد مشترکی معرفی می‌کنند که قرآن کریم به تمامی این ارزش‌های والای اخلاقی تاکید داشته است ...

کلیدواژه‌ها