وقتی که از "تقریبا هیچ" دستاورد می‌سازیم!

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

دبیر کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

وقتی عبارت معروف "تقریبا هیچ" از زبان رییس کل مستعفی بانک مرکزی به گوش رسید؛ فصل جدیدی در ادبیات رسانه‌های ایران آغاز شد: فصل تقریبا هیچ!

کلیدواژه‌ها