نقش و تاثیر وفاداری سازمانی در مسئولیت پذیری و مدیریت منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله

نویسنده

دبیر کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهم‌ترین اهداف سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران، "ارتقای اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی" است. طبیعی است که در هر سازمان، کارخانه، موسسه، تشکل دانشجویی و...، مسئولیت پذیری کارمند، مدیر، کارگر، عضو و... نقش مهم  و موثری در پیشبرد اهداف آن مجموعه دارد. عوامل زیادی در افزایش مسئولیت‌پذیری افراد نسبت به مجموعه‌ها نقش دارد اما "وفاداری" افراد نسبت به مجموعه امر بسیار حائز اهمیتی است. یقینا اگر وفاداری افراد به مجموعه کم باشد، مسئولیت پذیری آنان به شدت کاهش می‌یابد ...

کلیدواژه‌ها