درباره نشریه

بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه دانشجویی برگ سبز، فرصتی است برای بیان اندیشه افراد در سه زمینه دانش سازمانی، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت پذیری اجتماعی. این نشریه با فراهم آوردن این فرصت قصد دارد تا تریبونی آزاد باشد برای انتشار افکار و ترویج این سه مسئله مهم در سطح جامعه.

نشریه‌ای که در سال 1397 و توسط کانون قرآن و عترت (ع) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران راه اندازی شده است و اولین شماره آن در تابستان سال 1398 منتشر شده است.

برای توضیح بیشتر در رابطه با دانش سازمانی، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت پذیری اجتماعی همراه ما باشید.

دانش سازمانی، انواع و ویژگی‌های آن

هر سازمان دارای دانش است که به وسیله این دانش به ارائه خدمات و محصولات می پردازد. دانش سازمانی است که سازمان را در بازار رقابتی نگه می دارد و بقای آن را تضمین می کند.
از آن جایی که هر سازمان متشکل از مجموعه افراد است، پس دانش سازمانی از دانش های شخصی شکل می گیرد. دانش می تواند متصل به افراد باشد که «دانش شخصی» نامیده می شود. همچنین دانش می تواند در فرآیندها، قوانین، سیستم های کاری و … یافت شود که با نام «دانش گروهی» شناخته می شود.
دانش در هر سازمان می تواند به شکل های زیر موجود باشد:
۱– دانش محصول: شامل دانش خود محصول و نحوه تولید آن است. دانش خود محصول به معنی رفع مشکلات ناشی از استفاده از محصول است و دانش نحوه تولید به معنی بهترین و مقرون به صرفه ترین روش تولید محصول می باشد. این نوع دانش، ساخت یافته و درون سازمانی است.
۲– دانش متخصصان: دانش افراد فعال در سازمان که باعث شکل گیری محصولات و خدمات آن سازمان می شود. بیشترین فعالیت سازمان ها در مدیریت دانش، استخراج، مستند سازی و قابل استفاده مجدد نمودن این نوع دانش است.
۳– دانش رهبری: شامل تمام قوانین و فرآیندها و ابزارهای مدیریت کارکنان برای رسیدن به اهداف سازمانی است. این نوع دانش یک دانش درونی است که معمولا توسط افراد سطح اول هر سازمان تعیین می گردند.
۴– دانش محیطی: این نوع دانش شامل برداشت هایی است که از یک محیط می توان داشت. این نوع دانش به سختی به شکلی خارجی مشاهده می شود و عموما دانش درونی است.
۵– دانش اجتماعی: تصویری که از یک سازمان و یا مجموعه در اذهان شکل می گیرد، دانش اجتماعی است.

اخلاق حرفه‌ای

اخلاق حرفه‌ای دربرگیرندهٔ اصول، وظایف و استانداردهای رفتار فردی و سازمانی مورد انتظار از افراد حرفه‌ای در مشاغل گوناگون است. افراد شاغل در موقعیت‌های حرفه‌ای از مهارت‌ها و دانش خود برای انجام کار بهره می‌گیرند. این افراد قادر به قضاوت، اعمال مهارت‌ها و دانش و تصمیم‌گیری بر اساس دانش خود در شرایطی که عموم جامعه به دلیل نداشتن این دانش و مهارت قادر به این کار نیست هستند. چگونگی استفاده از این دانش و مهارت در هنگام ارائهٔ خدمات به جامعه یک مسئلهٔ اخلاقی و موضوع اخلاق حرفه‌ای است.

مسئولیت پذیری اجتماعی

می توان برای تعریف شایستگی مسئولیت پذیری اجتماعی (Social – Responsibility)از این عبارت استفاده کرد : توانایی بروز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، موثر و سازنده در گروه. مسئولیت پذیری اجتماعی، شایستگی است که ما را قادر می سازد مراقب تلاش های کاری خود باشیم و در راه علائق دیگران و گروه هایی خدمت کنیم که خارج از حیطه نیازهای فردی، اهداف، و نگرانی های ما قرار دارند.
بار- آن معتقد است افراد مسئولیت پذیر در جامعه، " قادرند برای دیگران و همراه با آنها کاری را انجام دهند، دیگران را بپذیرند، همگام با وجدانیات خود حرکت نمایند، و قوانین اجتماعی را رعایت نمایند. این افراد به حساسیت های مربوط به روابط میان فردی احترام گذاشته و قادر به پذیرش سایر افراد هستند و از استعدادهای خود در راه صلاح جمع بهره می گیرند، نه این که فقط به صلاح خودشان فکر کنند. افرادی که نقصانی در این شایستگی دارند، ممکن است نگرش های ضداجتماعی را تصدیق کنند، در برابر سایرین، آزاردهنده عمل نمایند و پیوسته به دنبال بهره گرفتن از سایر افراد باشند".
مسئولیت پذیری اجتماعی، عامل اتصال و پیوند دهنده جوامع و گروه های اجتماعی است.

برگ سبز در راستای ترویج این سه امر تلاش می کند و امید دارد تا با یاری نویسندگان توانمند بتواند در زمینه ی رسیدن به این اهداف مهم نقش موثری ایفا کند.

با تشکر و احترام                  

علیرضا صبا                     

مدیرمسئول نشریه دانشجویی برگ سبز