اخبار و اعلانات

مدیرمسئول و سردبیر نشریه برگ سبز تغییر کرد

انسیه علی یاری و فاطمه کرمی نصر به ترتیب به عنوان مدیرمسئول و سردبیر جدید نشریه برگ سبز معرفی شدند. با نظر اعضای شورای مرکزی کانون قرآن و عترت دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و با موافقت کمیته ناطر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه تهران، انسیه علی یاری و فاطمه کرمی نصر به ترتیب به عنوان مدیرمسئول و سردبیر جدید نشریه برگ سبز معرفی شدند. همچنین دوره انتشار این نشریه از فصل نامه به گاهنامه تغییر پیدا کرد. پیش از این علیرضا صبا، دبیر کانون، مدیرمسئول و محمد احمدی سردبیر این نشریه بود.

مطالعه بیشتر

نخستین شماره برگ سبز منتشر شد

کانون قرآن و عترت (علیهم السلام) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، نخستین شماره نشریه دانشجویی برگ سبز را منتشر کرد. مدیر مسئول این نشریه علیرضا صبا و سردبیر آن محمد احمدی است. علاقه‌مندان می‌توانند این نشریه را از طریق سامانه الکترونیکی آن (اینجا) دنبال کنند.

مطالعه بیشتر

سامانه الکترونیکی نشریه دانشجویی برگ سبز راه اندازی شد

طبق اعلام اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به صاحب امتیاز نشریه دانشجویی برگ سبز، سامانه نشریه دانشجویی برگ سبز به مدیر مسئولی علیرضا صبا و سردبیری محمد احمدی ایجاد شده است. از این پس اخبار مربوط به نشریه و انتشار مقالات و شماره های این نشریه دانشجویی از طریق سامانه نشریه دانشجویی برگ سبز به نشانی زیر صورت خواهد پذیرفت. bargsabzsj.ut.ac.ir

مطالعه بیشتر