نخستین شماره برگ سبز منتشر شد

کانون قرآن و عترت (علیهم السلام) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، نخستین شماره نشریه دانشجویی برگ سبز را منتشر کرد.

مدیر مسئول این نشریه علیرضا صبا و سردبیر آن محمد احمدی است.

علاقه‌مندان می‌توانند این نشریه را از طریق سامانه الکترونیکی آن (اینجا) دنبال کنند.